Židovské muzeum, Praha Josefov

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
Židovské muzeum v Praze a jeho expozice jsou zřejmě nejnavštěvovanější židovskou památkou mimo Izrael. Je to dáno tím, že právě v Praze se soustředilo velké množství židovských památek.

Muzeum vzniklo v roce 1906 a mělo za úkol zachránit alespoň část památek, které by jinak zmizely při bourání židovského ghetta. Druhá vlna sbírkových předmětů se do muzea dostávala v době vyvražďování židů za II. světové války.

Dnes je tedy muzeum také připomínkou holocaustu, jehož obětí se stala podstatná část pražských židů, mimo jiné i všechny tři sestry Franze Kafky. Jména obětí najdete v Pinkasově synagoze. Další expozice pak nabízí pohled na umění, kulturu i pohnuté osudy židů v Praze.

Židovské muzeum spravuje tyto památky: Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Pinkasova synagoga, Klausová synagoga, obřadní síň, Galerie Roberta Guttmanna a Starý židovský hřbitov.

Text použit z webových stránek:
https://www.jewishmuseum.cz/

OTEVÍRACÍ DOBA
Návštěvnické objekty – památky, stálé expozice a Galerie Roberta Guttmanna – jsou veřejnosti otevřeny po celý rok denně s výjimkou sobot a dalších židovských svátků.
letní čas: 9.00 - 18.00
zimní čas: 9.00 - 16.30

VSTUPNÉ
https://www.jewishmuseum.cz/informace/navstivte-nas-rozcestnik/vstupne/

INFORMAČNÍ A REZERVAČNÍ CENTRUM
Centrálním kontaktním místem pro návštěvníky Židovského muzea v Praze je nové Informační a rezervační centrum, které bylo otevřeno v únoru 2014.

Kontakt
IRC@jewishmuseum.cz
tel: +420 222 317 191, +420 222 749 464, +420 222 749 461
fax: +420 222 371 181

Maiselova 38/15, 110 00 Praha 1-Josefov

https://www.jewishmuseum.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy