Bechyňská brána a věž Kotnov Tábor

Bechyňská brána a věž Kotnov

Dominantu nejstarší dochované architektonické památky v Táboře představuje z daleka viditelná věž Kotnov, nazývaná podle bájného zakladatele hradu. O původu a stáří hradu se vědci dodnes přou.
 
Nejstarší písemná zmínka spadá do roku 1370, ale je skoro jisté, že k založení hradu došlo již někdy ve druhé polovině 13. století, za vlády českého krále Přemysla Otakara II. Podle dosavadních znalostí, které však stále ještě probíhající výzkum může výrazně pozměnit, se hrad pyšnil čtyřmi okrouhlými a jednou čtverhrannou věží. Jeho opevnění bylo navíc zesíleno příkopy a parkánovou hradbou.

Postupem času klesal obranný význam citadely a těžkou ránu jí zasadil i požár z roku 1532. Od té doby hrad sloužil především k hospodářským účelům, ale nacházela se zde i městská šatlava. V letech 1612-1613 byl areál hradu přestavěn na pivovar. V souvislosti s výraznou modernizací jeho provozu se ve druhé polovině 19. století pokračovalo se stavebními úpravami hradních objektů. Ještě v roce 1908 muselo celé východní křídlo hradu ustoupit průmyslovým budovám rozšiřujícího se pivovaru. Vzhledem k tomu představuje kotnovská věž nejvýznamnější dochovanou část hradu. Z jejího ochozu může návštěvník obdivovat krásu města i okolí.

K hradní věži přiléhá jediná dosud stojící městská brána, zvaná Bechyňská. Na rozdíl od věže se brána dočkala lepšího zacházení. Dochovala se v téměř původním stavu z doby po roce 1420, kdy se začalo s její výstavbou. Na konci 19. století byla pod vedením architekta Josefa Mockera upravena ve stylu odpovídajícímu architektuře vrcholné gotiky. V působivém prostředí jejích gotických interiérů je umístěna stálá expozice s názvem Život a práce středověké společnosti.

Text: © PhDr. Zdeněk Vybíral, PhD.

Otevírací doba
květen – září
po – ne 9 – 17
(poslední prohlídka v 16.30)

říjen – duben zavřeno

Vstupné
základní 30Kč
snížené 20Kč
rodinné 70Kč

http://www.husitskemuzeum.cz/
tabor@husitskemuzeum.cz

Body zájmu

Tipy na trasy