Bechyňská brána a věž Kotnov, Tábor

Bechyňská brána a věž Kotnov - Husitské muzeum v Táboře
Věž Kotnov je dominantní památkou na hrad, který zanikl požárem roku 1532 a na jeho zbytcích byl v letech 1612 – 1613 vybudován pivovar, který procházel stavebními úpravami až do 20. století. Hrad „Hradiště“ byl založen jako součást hradské soustavy ve 2. polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. Podle nejnovějšího výzkumu se hrad pyšnil dvěma válcovými a dvěma čtverhrannými věžemi, které tak napodobovaly kastelový typ hradu. Věže však téměř nevystupovaly z hradebního obvodu a byly tak od počátku oslabeny ve své flankovací schopnosti. Dochovaná věž byla v době husitské zesílena a přizpůsobena pro dělostřelecké baterie; zajímavostí jsou odvětrávací komíny v dělových střílnách.

25 metrů vysoká věž je dnes přístupná jako vyhlídková a vede na ni 155 schodů.

K hradní věži přiléhá jediná dosud stojící městská brána, zvaná Bechyňská. Na rozdíl od věže se brána dochovala v téměř původním stavu z doby vrcholné gotiky. Městská brána dnes hrdě stráží experimentální archeologickou expozici Život ve střeověku.

Otevírací doba a vstupné
http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/

Kontakt
Klokotská
Tábor

tel.: 381 252 788

http://www.husitskemuzeum.cz/bechynska-brana-a-vez-kotnov/

Body zájmu

Tipy na trasy