Židovské oddělení městského hřbitova Chlumec

Židovské oddělení je součástí městského hřbitova v Alejské ulici na jihovýchodním okraji města. Pohřbívat se na něm začalo roku 1905. Na ploše 638 metrů čtverečních je dochováno 36 novodobých náhrobních kamenů od doby vzniku židovského oddělení do druhé světové války. Židovské oddělení má svou obřadní síň, postavenou v novogotickém slohu zřejmě J. Vejrychem v době založení hřbitova; dnes slouží celému městskému hřbitovu.
V současné době průběžnou údržbu hřbitova zajišťuje zaměstnanec správy městského hřbitova bez nároku na finanční odměnu. Do budoucna je třeba počítat s postavením několika povalených náhrobků.

Hřbitov je součástí areálu komunálních hřbitovů, přístupný v době jejich otevření.

http://www.portalcidlina.cz/chlumec-nad-cidlinou/13_5310_chlumec-nad-cidlinou-zidovske-oddeleni-mestskeho-hrbitova/