Muzeum Loreta Chlumec nad Cidlinou

Muzeum Loreta Chlumec nad Cidlinou

Účelem zřízení této složky je péče o sbírky a sbírkové předměty ve vlastnictví zřizovatele i předměty zapůjčené v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a dalšími prováděcími předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000 č. 275/2000 Sb.

K dosažení účelu svého zřízení muzeum: shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience a sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. Sbírky spravuje podle platných zákonů o ochraně sbírek muzejní povahy. Ke sbírkovým předmetům pořizuje odbornou dokumentaci. Sbírkové předměty odborně zpracovává. Sbírkové předměty i získané poznatky prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými nejširší veřejnosti zejména pak dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami exkurze, přednášky, výstavy, demonstrace sbírkových předmětů a řemesel lidové tvorby a jiné kulturní a vzdělávací akce. Vydává a veřejně šíří neperiodické publikace. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Prodává informační publikace a upomínkové předměty. Pronajímá nádvoří objektu. Poskytuje informační služby.

Otevírací doba a vstupné:
duben: sobota, neděle a svátky 9-12, 13-16 hod.
květen - srpen: denně kromě pondělí 9-12, 13-16 hod.
září - říjen: sobota, neděle a svátky 9-12, 13-16 hod.
Pro předem ohlášené skupiny (min. 5 osob) lze otevřít i mimo otvírací dobu.
Vstupné: základní 30,- Kč slevy 10,- Kč děti do 6 let a členové AMG zdarma skupiny 10 % sleva

Kontakty:
Helena Krátká, vedoucí městského muzea Loreta, tel.: 608 705 051, e-mail: loreta@chlumecnc.cz

Adresa:
Městské muzeum LORETA
Kozelkova 25
Chlumec nad Cidlinou IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou

http://www.chlumecnc.cz/muzeum-loreta/os-1002/p1=1507