Zámek Karlova Koruna Chlumec nad Cidlinou

Historie
Každého, kdo přijíždí k městu Chlumec nad Cidlinou z jakékoliv světové strany, uvítá silueta zámku Karlova Koruna. Malebný barokní zámek již po tři století neodmyslitelně patří k panoramatu města na břehu řeky Cidliny. Stejně tak je se životem města spjat i rod Kinských.

Karlova Koruna - k jeho stavbě přizval hrabě František Ferdinand Kinský, vynikající umělce své doby, českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho- Aichela a pražského stavitele Františka Maxmiliána Kaňku. Stavba se uskutečnila v letech 1721 -1723. Na počest návštěvy císaře Karla VI. byl zámek pojmenován Karlova Koruna. Zámek nese typické prvky Santiniho osobitosti a geniality. Ke středovému válci o dvou patrech připojil tři jednopatrová křídla čtvercového půdorysu. V severní části mezi křídla vsunul Santini otevřené schodiště k prvnímu patru, zepředu kryté vyzděným pláštěm se třemi vchody. Dokonalá centrální kompozice je patrná již z umístění zámku do krajiny a to ještě bylo zdůrazněno třemi alejemi ke třem branám park.

Nedostatek prostorů v zámku vedl ke výstavbě hospodářských budov v jeho okolí - Tereziánský trakt a Lichtensteinský trakt. Na počátku 19. století vystavěl stavitel Koch empírovou oranžerii.

Chlumec a Kinští jsou pevně spjati se slavnou tradicí parforsních honů a chovem koní. Lov zvěře patřil k nejoblíbenějším radovánkám šlechty. Značný význam měl titul nejvyššího lovčího Českého království, jehož majitel se zodpovídal za stavy zvěře na královských panstvích a dohlížel na přípravy štvanic s královskou účastí. V této funkci se často setkáváme se jménem Kinských - neboť chlumecké panství společně s panstvím pardubickým a poděbradským tvořilo obrovské území vhodné pro honitbu.

Po roce 1948 byl zámek v držení Československého státu. A byla zde vybudována expozice Baroko v Čechách, kterou zaštiťovala Národní galerie. V roce 1992 dochází k restitucí a majetek se navrací do rukou původních majitelů - rodině Kinských. Expozice Národní galerie byla nahrazena novou, interiérovou zámeckou expozicí, která se týká dějin rodu Kinských a chovu koní na Chlumci.

Návštěvní doba:
duben:
sobota, neděle, svátky: 9:00-12:00, 13:00-16:00

květen, červen:
sobota, neděle, svátky: 9:00-12:00, 13:00-16:00

červenec, srpen:
denně kromě pondělí 9:00-12:00, 13:00-17:00

září:
sobota, neděle, svátky: 9:00-12:00, 13:00-16:00

říjen:
sobota, neděle, svátky: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Vstupné:
Plné vstupné      90 Kč
Snížené vstupné      50Kč
Senior prohlídka      60Kč
Děti do 6 let zdarma

Kontakty:
Pražská č.p.1/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel.: 495 484 519

Objednávky prohlídek a svatební obřady:
Marcela Zahálková
Mobil:+420 721 176 272
Email: karlovakoruna@kinsky-dal-borgo.cz

Pronájemní akce:
Martina Kubešová
Mobil:+420 737 215 973

Tel.:495 486 726 Fax: 495 484 566
Email: kubesova@kinsky-dal-borgo.cz

http://www.karlovakoruna-zamek.cz/

kulturní akce: http://www.karlovakoruna-zamek.cz/kalendar-akci.htm/