Židovský hřbitov Humpolec

Židovský hřbitov Humpolec

naleznete   na  kraji  města  v areálu lesoparku  pod  hradem Orlík. Leží také na trase naučné stezky Březina. Založen  byl  v  roce  1719   a  během  své existence byl dvakrát  rozšířen.  Na  hřbitově  je  přes  760 náhrobních kamenů,  z nichž  některé  jsou  umělecky  velmi  cenné. Mezi nejcennější  patří  stély  barokní  a  klasicistní.  Na starších  náhrobbcích  jsou  nápisy  psané  hebrejsky, na mladších  pak německy a česky.  Hřbitov sloužil pro Židy z   širokého  okolí,  jsou  zde  pochování  také   předci  a příbuzní   hudebního   skladatele   Gustava   Mahlera  a spisovatele Franze Kafky.Poslední pohřeb zde proběhl v roce 1948.
Není zde pravidelná návštěvní doba, prohlídku s výkladem   si   můžete  sjednat telefonicky se správcem této památky.Pokud  máte  zájem  prohlédnout si židovský hřbitov bez průvodce, můžete si zapůjčit klíče  v Muzeu Dr. Aleše na Horním náměstí nebo v Turistickém informačním  centru na  Havlíčkově náměstí.

http://infohumpolec.cz/