Muzeum Dr. Aleše Hrdličky Humpolec

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky nese jméno humpoleckého rodáka, světoznámého antropologa Dr. Aleše Hrdličky.
Bylo založeno roku 1895 s cílem shromažďovat duchovní a hmotné památky charakterizující oblast Českého Horácka.

Za poslední léta prodělalo muzeum mnoho výrazných změn, které přivítají hlavně návštěvníci: Národopisná expozice byla kompletně zrekonstruována a sestavena do několika tématických celků (2002), byly také zrestaurovány a nově vystaveny sbírkové předměty z depozitářů. Vznikla nová Hrdličkova a "indiánská" expozice (2007) a v roce 2009 byla pro nejmenší návštěvníky muzea otevřená pohádková Expozice loutek. 
V muzeu také vznikla stálá výstava minerálů z lokalit blízkých i vzálených Humpolci. Tato výstava se již potřetí rozšiřovala díky stále novým nálezům místních mineralogů. Výstava je hojně navštěvována především studenty a odborníky z oblasti mineralogie.
V podzemí výstavního sálu na Dolním náměstí byla otevřena expozice pekelníků, čertů a Luciferů s názvem Peklo. Keramické figuríny rozverných, veselých, zlostných i mazaných čertů vyrobili žáci výtvarného oboru místní Základní umělecké školy Gustava Mahlera. Posledním přírůstkem v řadě muzejních expozic je expozice s názvem Jak se žilo, jak se šilo (2014), která seznamuje návštěvníky s parcí švadlen a ševců v letech minulých.

Od roku 2011 má Muzeum Dr. A. Hrdličky bezbariérový přístup.

http://infohumpolec.cz/muzeum/

Muzeum Dr.A. Hrdličky 
Horní náměstí 273, 396 01 Humpolec
tel: + 420 565 532 115,

výstavní sál na Dolním náměstí: 702 211 856
muzeum@infohumpolec.cz