Kateřina - chráněný přírodní výtvor Břasy

Odkryv karbonských arkózových slepenců a arkóz se nachází na katastrálním území obce Křiše, 4 kilometry jihozápadně od Radnic. V lese je skrytý odkryv bývalého dolu o rozloze 0,68 ha. Dnes je území porostlé náletovými dřevinami (bříza, osika, vrba). Vidět je 20 metrů vysoká a 70 m široká těžební stěna.