Muzeum a památník Leoše Janáčka, Brno

Památník Leoše Janáčka

Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů.

13. července 1881 se Leoš Janáček oženil se Zdeňkou Schulzovou, dcerou ředitele učitelského ústavu. Mladí manželé bydleli zprvu v Měšťanské (nynější Křížové) ulici na Starém Brně; po narození dcery Olgy 15. srpna 1882 bydleli na Klášterním (nynějším Mendlově) náměstí č. 2. Tam vznikala Janáčkova první opera Šárka i Počátek románu, kantáta Amarus a sbory, inspirované básněmi Petra Bezruče. Zde se narodil i zemřel Janáčkův syn Vladimír (1888-1890), zde dokončoval skladatel svou "Pastorkyni", když umírala v roce 1903 jeho milovaná dcera Olga.

Když v roce 1908 získal Janáček pro varhanickou školu budovu na Giskrově (nynější Kounicově) ulici, napadlo ho, že místo nepotřebných koníren, stojících v zahradě budovy, by bylo možno postavit domek pro ředitele varhanické školy; v nájemném, které by ředitel platil, se měly splácet náklady na postavení domku. Stavba, k níž brzy získal svolení, byla realizována podle návrhu stavitele Aloise Horáka a 2. července 1910 se Janáčkovi stěhovali.

Adresa:
Smetanova 14
602 00, Brno
tel.: +420 606 033 100

Pro skupiny pouze na objednání na tel.: +420 606 033 100 nebo e-mail: hudebni@mzm.cz

Otevírací doba:
pondělí    zavřeno      
úterý    9.00 - 15.00      
středa    9.00 - 17.00      
čtvrtek    9.00 - 17.00    
pátek    9.00 - 17.00      
sobota    13.00 - 18.00   
neděle    13.00 - 18.00

Vstupné:   
plné 70,-
zvýhodněné 35,-
rodinné 175,-

http://www.mzm.cz/pamatnik-leose-janacka/

Autor: Patricie Částková
Foto: Pavel Gabzdyl