Kateřinská jeskyně Ostrov u Macochy

Kateřinská jeskyně

Asi 300 metrů před spojením krasových kaňonů Suchý a Pustý žleb u Skalního mlýna se v pravém údolním svahu Suchého žlebu otevírá 8 metrů vysoký vchod do Kateřinské jeskyně. Jde o výtokovou jeskyni řeky Punkvy, která v geologické minulosti odtékala z propasti Macocha dosud neznámými chodbami k jihozápadu a Kateřinskou jeskyní vytékala do Suchého žlebu. Jeskyni tvoří dva vzájemně spojené mohutné dómy s přilehlými chodbami. V částech bližších vchodu sídlil člověk starší doby kamenné, jehož pozůstatky byly nalezeny v jeskynních hlínách vedle kostí čtvrtohorních zvířat, zejména medvědů (unikátní je hromadný nález koster jeskynních medvědů v jednom z komínů jeskyně).

Jeskyně byla pro veřejnost otevřena v roce 1910. Dnes poskytuje návštěvníkům vzrušující zážitek nejen prohlídka neobvyklé krápníkové výzdoby, ale především fascinující doklady rozsáhlého řícení stropů podzemních dutin, které v minulosti vedlo ke vzniku nejrozlehlejších dómů v Moravském krasu. Hlavní dóm je s rozměry 95x44x20 metrů největší veřejnosti zpřístupněnou podzemní prostorou v Moravském krasu. Další částí jeskyně je nová Kateřinská jeskyně objevená roku 1909. Mezi nejkrásnější partie patří barevně nasvícený útvar Čarodějnice a Bambusový lesík tvořený vzácnými, několik metrů vysokými hůlkovými stalagmity.

Výchozím místem je placené parkoviště cca 200 metrů vpravo za Skalním mlýnem u provozní budovy jeskyně.

Vstupenky se kupují v provozní budově u jeskyně. Před jeskyní je motorizovaným návštěvníkům k dispozici parkoviště (i pro autobusy). Od Blanska se k ní dostanete po silnici vedoucí na Skalní mlýn.

Maximálním počet  návštěvníků ve skupině je 60.  Vstupovat do jeskyně se zvířaty je bez výjimky zakázáno !

Kontakt: 516 413 161


Provozní doba
Leden - Únor
zavřeno

Březen
Pondělí    zavřeno
Úterý-Neděle 10:00, 12:00, 14:00

Duben
Pondělí    zavřeno
Úterý-Neděle 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Květen - Červen
Denně 8:20 - 16:00

Červenec- Srpen
Denně 8:20 - 16:40

Září
Denně 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Říjen
Pondělí    zavřeno
Úterý - Pátek 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Sobota - Neděle 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Listopad
Pondělí    zavřeno
Úterý-Neděle 10:00, 12:00, 14:00

Prosinec
zavřeno

Vstupné:
Dospělí    90,-
Senioři 65+    70,-
Slevy    50,-

Slevy na vstupném:

    děti ve věku od 6 do 15 let, hromadné výpravy dětí do 6 let např. mateřské školy
     osoby ZTP a ZTP/P starší 15 let
    studenti do 26 let po předložení průkazu o studiu
    členové ČSOP po předložení členského průkazu

http://www.cavemk.cz/katerinska-jeskyne/