Přívoz Úholičky

Jízdní  řád  přívozu  Úholičky - Husinec
Do 15.4.2016 zimní odstávka! Pravidelné jízdy platné od 16.4.2016

Odjezdy z Úholiček:
9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05,
14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05
Přívoz je provozu pouze o sobotách nedělích a státních svátcích!

Odjezdy z Husince:
9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10,
14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10

Přívoz je provozu pouze o sobotách nedělích a státních svátcích!

V případě zvýšené frekvence na daném spoji jezdí loď tak dlouho, dokud nejsou všichni cestující přepraveni.
Mimořádné jízdy

Od 1.10.2016 do 15.4.2017 přívoz mimo provoz. Od 16.4.2016 jsou mimořádné jízdy možné kdykoliv mezi pravidelnými odjezdy stanovenými jízdním řádem. Pokud tomu nebrání provozní důvody, bude cestujícím vyhověno. O mimořádnou jízdu z Úholiček je třeba požádat osobně u zaměstnance dopravce, o mimořádnou jízdu z Husince je nutné požádat telefonicky na čísle 702 506 995. Dopravce má právo požadavek na mimořádnou jízdu odmítnout.

Ostatní ustanovení
Lodní linka není v provozu při dosažení limitních povodňových průtoků Vltavy dosahujících 1. povodňového stupně a při extrémní nepřízni počasí ohrožující bezpečnou plavbu.
Ceník:

Osoby – jednotlivé jízdné:
Dospělá osoba: 20,- Kč
Dítě 6 -17 let: 10,- Kč
Osoby ve věku 65 let a více:10,- Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 10,- Kč
Děti do 5 let: zdarma

Osoby – zvýhodněné zpáteční jízdné:
Dospělá osoba: 30,- Kč
Dítě 6 -17 let:  15,- Kč
Osoby ve věku 65 let a více: 15,- Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 10,- Kč
Děti do 5 let:  zdarma

Ostatní:
Jízdní kolo, pes:  5,- Kč
(při zakoupení zpáteční jízdenky se ve směru zpět přepravuje pes/kolo zdarma)

Obsluha přívozu je povinna vydat jízdní (daňový) doklad z elektronické registrační pokladny, v případě závady vypsat paragon s razítkem společnosti SP Praha s.r.o. V případě zvýšené frekvence na daném spoji jezdí loď tak dlouho, dokud nejsou všichni cestující přepraveni, aniž by se toto považovalo za mimořádnou jízdu.

V případě hromadných plánovaných přeprav nás prosím kontaktujte s předstihem. Zvláštní přepravy mimo provozní dobu přívozu jsou možné po předchozí objednávce a úhradě mimotarifního smluvního jízdného dle konkrétní kalkulace. V případě zvláštních mimotarifních přeprav je možné objednat i jinou výchozí / cílovou stanici než Úholičky a Husinec. Objednávku zvláštní přepravy mimo provozní dobu přívozu má dopravce právo odmítnout. Hromadné objednávky zvláštních přeprav: sppraha@sppraha.cz

http://www.privoz-uholicky.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy