Vyhlídka Radobýl, Litoměřice

Radobýl
Radobýl (399 m n. m.) je vrch ležící v Českém středohoří. Zvedá se nad vsí Žalhostice na pravém břehu Labe, tři kilometry západně od Litoměřic. Stejnojmenná přírodní památka zde byla poprvé vyhlášena Okresním národním výborem v Litoměřicích v roce 1966. Podmínky ochrany této lokality o rozloze 6,26 ha, nacházející se na katastrálním území Litoměřic a Žalhostic, byly upřesněny vyhláškou CHKO České středohoří ze dne 17. prosince 2014.[1]

Charakteristika
Z geologického hlediska je vrch bazanitovým intruzivním tělesem ve slínovcích teplického souvrství.[2] Charakteristickou, zpola „vykousnutou“ siluetu kopce má na svědomí někdejší kamenolom, který v několika patrech odkryl a odtěžil velkou část západní strany kopce. Předmětem ochrany je lomová stěna, na níž jsou obnaženy pozoruhodné, v důsledku složitých podmínek při ochlazování magmatu až chaoticky uspořádané sloupce (viz sloupcový rozpad čediče),[2] a jižní svahy, pokryté skalostepním rostlinstvem (např. divizna brunátná, bělozářka liliovitá, kozinec bezlodyžný). Při těžbě kamene byla odkryta deset metrů dlouhá puklinová jeskyně, která se vytvořila v místě kontaktu dvou lávových proudů.[3]

Dostupnost
Na vrchol Radobýlu vede odbočka žlutě značené turistické cesty, vycházející na jihu od železniční zastávky Žalhostice na trati 087, spojující Lovosice s Českou Lípou. Tato žlutě značená cesta je zde totožná s trasou Litoměřické vinařské naučné stezky. Z holého temene Radobýlu, osazeného mohutným křížem (nynější kovový pochází z roku 1992), se otevírá téměř kruhový výhled na Litoměřice, Terezínskou kotlinu, Labe, Píšťanské jezero, Lovosice a přilehlou část Českého středohoří.

Radobýl a Karel Hynek Mácha
V neděli 23. října 1836 si Karel Hynek Mácha z vrchu Radobýlu, kde upravoval svou poslední báseň Cesta z Čech, všiml požáru dole v Litoměřicích. Při obětavém hašení se nalokal vody, jež mohla být zdrojem jeho pozdějšího infekčního onemocnění. 6. listopadu 1836 zemřel.

Důl a podzemní továrna Richard
Severně od Radobýlu, pod sousedním návrším Bídnice se nachází důl Richard, jenž byl založen v roce 1864 a sloužil k těžbě vápence. Za druhé světové války sloužil nacistům jako podzemní továrna na výrobu leteckých součástí. V této pobočce koncentračního tábora Flossenbürg bylo v nelidských podmínkách nasazeno na 18 tisíc vězňů. Toto období dosud připomíná budova někdejšího táborového krematoria (u místa, kde silnice z Litoměřic přemosťuje železniční trať). Podzemní prostory jsou většinou zavalené a od prosince roku 2001 je důl uzavřený veřejnosti. Z menší části je důl od roku 1964 využívaný jako úložiště radioaktivního odpadu s nízkoúrovňovou radiací. Tomuto účelu by měl sloužit do roku 2070.[4]

Přispěvatelé Wikipedie, „Radobýl,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radob%C3%BDl&oldid=16935125 (získáno 11. 04. 2019).

Body zájmu

Tipy na trasy