Galerie a muzeum litoměřické diecéze

Galerie a muzeum litoměřické diecéze

Galerie byla založena v lednu 1956, sbírky byly pro veřejnost zpřístupněny dva roky po té − 9. května 1958. Galerie prezentuje umělecká díla z období od 13. století do současnosti převážně české provenience. Díla jsou soustředěna dle období vzniku do samostatných sálů - sál gotiky, sál renesance, sál baroka, sál umění 19. století a prostory pro dočasné výstavy.


Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace Ústeckého kraje
Michalská 7
412 01 Litoměřice

Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Mírové náměstí 24
412 01 Litoměřice

Telefon:
+420 416 732 382, fax: +420 416 732 383
info@galerie-ltm.cz
http://www.galerie-ltm.cz/


OTEVŘENO:
denně mimo pondělí
duben – září 9–12 a 13–18 hodin
říjen – březen 9–12 a 13–17 hodin

VSTUPNÉ:
od 1. 9. 2012

Stálá expozice a výstava:
Dospělí  
50 Kč
Děti
6-15 let   10 Kč
Snížené vstupné  
25 Kč (studenti, senioři, majitelé ZTP a ZTP/P, členové Klubu přátel výtvarného umění)
Rodinné vstupné a držitelé Rodinných pasů (2 dospělí a nejméně 1 dítě)  
60 Kč
Školní skupiny  
5 Kč za osobu
Vzdělávací programy, odborný výklad  
50 Kč za skupinu

Volný vstup:
Děti do 6 let, tisk, držitelé karet ICOM, UHS, RG ČR, členové Klubu přátel galerie, studenti odborných vysokých škol, pedagogický doprovod

Vstupné při návštěvě pouze výstavy na parkánu galerie:
Dospělí  
10 Kč
Děti, studenti a senioři
zdarma

Galerie a muzeum litoměřické diecéze:
Plné vstupné  
20 Kč
Snížené vstupné  
10 Kč
Rodinné vstupné a držitelé Rodinných pasů (2 dospělí a nejméně 1 dítě)  
25 Kč
Školy  
4 Kč
Expozice naivního umění
8 Kč

Volný vstup:
Děti do 6 let, tisk, držitelé karet ICOM, UHS, RG ČR, členové Klubu přátel galerie, studenti odborných vysokých škol, pedagogický doprovod
Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii:

otevřeno v době konání výstav denně mimo pondělí 11-17 hodin
Vstupné
Dospělí 
20 Kč
Snížené vstupné  
10 Kč (děti od 6 let, studenti, senioři, majitelé ZTP a ZTP/P, členové Klubu přátel výtvarného umění)
Volný vstup:
Děti do 6 let, tisk, držitelé karet ICOM, UHS, RG ČR, členové Klubu přátel galerie, studenti odborných vysokých škol, pedagogický doprovod

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP DO VŠECH EXPOZIC GALERIE ZDARMA

Body zájmu

Tipy na trasy