Hrad Litoměřice

Hrad Litoměřice

Litoměřický hrad (též Hrádek) je bývalý gotický královský hrad v severozápadní části městského jádra Litoměřic a byl součástí městských hradeb. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Hrad vznikl pravděpodobně v době vlády Přemysla Otakara II. ve druhé polovině 13. století. Typově patřil ke středoevropským kastelům.[2] V době vlády císaře Karla IV. prodělal první velkou přestavbu a rozšíření. Významně poničen byl během husitských válek. Poškozený hrad daroval král Vladislav Jagellonský městu, které ho využívalo k hospodářským účelům. V roce 1655 byl opět poničen požárem, a v 18. století v roce 1767 byl z větší části přebudován na Litoměřický pivovar. Od 80. let 20. století jsou zbytky někdejšího hradu (část věže a jeden hradní palác) postupně rekonstruovány pro kulturní a společenské účely.

zdroj:wikipedia

Body zájmu

Tipy na trasy