Hrad Litoměřice

Hrad Litoměřice
Litoměřický hrad (též Hrádek) je bývalý gotický královský hrad v severozápadní části městského jádra Litoměřic a byl součástí městských hradeb. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.[1]

Historie
Hrad vznikl pravděpodobně v době vlády Přemysla Otakara II. ve druhé polovině 13. století. Typově patřil ke středoevropským kastelům.[2] V době vlády císaře Karla IV. prodělal první velkou přestavbu a rozšíření. Významně poničen byl během husitských válek. Poškozený hrad daroval král Vladislav Jagellonský městu, které ho využívalo k hospodářským účelům. V roce 1655 byl opět poničen požárem, a v 18. století v roce 1767 byl z větší části přebudován na Litoměřický pivovar. Od 80. let 20. století jsou zbytky někdejšího hradu (část věže a jeden hradní palác) postupně rekonstruovány pro kulturní a společenské účely.

Stavební podoba
Hrad stál na lichoběžníkovém půdorysu se dvěma čtverhranými a jednou válcovou věží ve třech nárožích. Další věž pravděpodobně stála i ve zbývajícím rohu. Věže byly spojeny hradbami, ke kterým přiléhala palácová křídla, ze kterých se částečně dochovalo pouze jediné. Proti městu byl hrad opevněn příkopem a snad také parkánem.[2]

Poznámka
Nejstarší hradiště v Litoměřicích se v raném středověku v době vlády prvních Přemyslovců nacházelo na Dómském pahorku resp. na Dómském vrchu. Nejstarší litoměřický hrad stál v místech, kde se dnes nachází areál Litoměřického biskupství s katedrálou sv. Štěpána, tedy úplně jinde než pozdější gotický královský hrad popsaný v tomto článku.

Dnes je srdcem hradu moderní expozice věnovaná vinařství.

Přispěvatelé Wikipedie, „Litoměřice (hrad),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Litom%C4%9B%C5%99ice_(hrad)&oldid=15296599 (získáno 11. 04. 2019).

Autor: Ondra Fiedler – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20723299

Body zájmu

Tipy na trasy