Schückova vila, Praha 7

Architekt Ernst Mühlstein (1893 - kolem 1961) vstoupil do architektury na prahu 20. let sérií bubenečských vil v kotěrovském stylu. Od poloviny 20. let pracoval společně se svým mladším kolegou Victorem Fürthem (1893 - ?). Jejich společná tvorba směřuje po roce 1925 ke konstruktivismu a funkcionalismu. V roce 1928 vzniká první projekt Schückovy vily v Praze-Troji, v první variantě ještě s valbovou střechou. O rok později následuje definitivní projekt stavby na půdoryse ve tvaru L, se všemi atributy funkcionalistických staveb - skeletovou konstrukcí, střešními terasami a pásovými okny. Vila je mistrovsky zakomponována do přírodní scenerie. V sedmdesátých letech sloužil dům jako rezidence generálního tajemníka ÚV KSČ Husáka.

http://slavnestavby.cz/?i=2281/schuckova-vila/

Body zájmu

Tipy na trasy