Roztocký háj - Tiché údolí, Roztoky

Roztocký háj - Tiché údolí

Přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí byla vyhlášena roku 1951 a nachází se na jižním okraji města Roztoky, v severním sousedství městských částí Sedlec a Suchdol hlavního města Prahy. Chráněné území zaujímá zalesněné stráně Tichého údolí a Roztocký háj nad soutokem Únětického potoka a řeky Vltavy. Jihozápadním směrem na ně na území Prahy bezprostředně navazuje další přírodní rezervace – Údolí Únětického potoka. Důvodem ochrany je krajinářsky velmi hodnotné území, smíšené porosty, teplomilná společenstva, výchozy skal.

Zdroj:wikipedia

Body zájmu

Tipy na trasy