Zámek Roztoky u Prahy

Areál roztockého zámku svědčí o bohaté historii a složitém stavebním vývoji. Koncem 13. nebo počátkem 14. století vznikla na vltavském břehu tvrz. V kruhové hradbě stála hranolová věž, jejíž základy jsou vyznačeny v dlažbě nádvoří. Na sklonku 14. století dali pražští měšťané, bratři Eberhard a Reinhard z Remeše, postavit na místě starší hradby nový palác s kaplí, sevřený dvěma věžemi.

Z kaple se dodnes dochoval arkýř. Na přelomu 16. a 17. století nechali rytíři Boryňové ze Lhoty přestavět tvrz na renesanční zámek, který byl upraven v 18. století do dnešní podoby. Po celém obvodu nádvoří byly dobudovány arkády, nad arkýř vztyčena vížka a vznikl dodnes zčásti zachovaný hospodářský dvůr se sladovnou, stodolou a stájemi v předzámčí. Od 19. století vyrůstal anglický park se vzácnými a cizokrajnými stromy.

V letech 1965-1974 byly do areálu přeneseny sochy ze 17.-19. století a v zámeckém parku byla osazena díla sochařky Hedviky Zaorálkové. Středověkou tvrz připomíná příkop, kladky a závaží původního svoditého (padacího) mostu u brány, v nádvoří kamenná ostění. Stavební úpravy areálu zámku pro potřeby muzea se realizovaly koncem 50. a v průběhu 60. a 70. let.

Generální rekonstrukce zámku, zasaženého povodní v létě roku 2002, proběhla v rozmezí let 2011–2012. 20. června 2014 byl zámek s novými historickými expozicemi zpřístupněn veřejnosti.

Projekt „Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách u Prahy“ byl financován z dotací ROP SČ s příspěvkem Středočeského kraje.

Prohlídkové okruhy
EXPOZICE 1 / ZÁMEK - Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce
ZAČÁTKY PROHLÍDEK KAŽDOU SUDOU HODINU

EXPOZICE 2 / ZÁMEK - Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt
ZAČÁTKY PROHLÍDEK KAŽDOU LICHOU HODINU

Prohlídka s průvodcem trvá zhruba 40 minut. Maximální počet účastníků ve skupině 15. Větší skupiny je třeba objednat předem.

Ceník vstupného
PLNÉ — 50,- Kč
SNÍŽENÉ / děti 6-15 let, studenti do 26 let, senioři, ZTP, ZTP/P, držitelé slevových karet a smluvních partnerů — 30,- Kč
RODINNÉ / 2 dospělí + 2-4 děti — 130,- Kč
ZDARMA / děti do 6 let, členové AMG, ICOM, ICOMOS, NPÚ, novináři

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Příspěvková organizace Středočeského kraje

Zámek 1
252 63 Roztoky

+420 233 029 011

+420 233 029 055 — IC

+420 233 029 060 — pokladna

http://www.muzeum-roztoky.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy