Historické plavební komory, Mělník

Historické plavební komory

Toto úchvatné historické vodní dílo bylo vybudováno v letech 1902-1905 v plavebním kanálu Hořín, jež je dlouhý více než 9 km. Proplutí touto komorou ve vás nechá úchvatný zážitek na který se nezapomíná. Po vyplutí ze zdymadla se před vámi otevře úchvatné panorama soutoku Vltavy a Labe a nad tím se tyčící Mělnický zámek. Obec Hořín je známá nejen historickým zdymadlem, ale i zámkem, bohatými lužními lesy a jeho historickými základy. V této oblasti byly nalezeny pravěké předměty z doby kamenné jako např. opracovaný paroh jelena, kamenné štípané nástroje z jaspisu, pazourku, buližníku a křemence.
Provozní doba: celoroční provoz od 7 hod do 17 hod
Telefon: 315 622 267
Omezení: od 6.30 hod do 7 hod a v době od 17 hod do 18 hod je nutno předem projednat na plavební komoře
Informace o plavbě: plnění kanály, táhne silně od zdi, nestát pod horním záporníkem, občas přeteče voda vrchem z odvětrání plnicího kanálu do komory.

Více informací naleznete zde:
http://www.obechorin.cz/