Oblastní muzeum, Litoměřice

Oblastní muzeum v Litoměřicích
Muzeum sídlí v renesanční budově bývalé staré radnice z 16. století. Stála expozice se věnuje historii Litoměřic a Litoměřicka do roku 1945.

Stálá expozice
I. patro
Geologický vývoj regionu
Pravěké a raně středověké dějiny Litoměřicka
Historie Litoměřic od středověku do roku 1700

II. patro
Historie Litoměřic od baroka do roku 1945
Řemesla, zemědělství a rybářství na Litoměřicku

Otevírací doba a vstupné
https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1006&p1=1006

Kontakt
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Dlouhá 173
412 01 Litoměřice

info@muzeumlitomerice.cz
775 868 539

https://www.muzeumlitomerice.cz/index.asp

Body zájmu

Tipy na trasy