Synagoga v Radnicích

Synagoga v Radnicích
Synagoga v Radnicích je jednou z nejzachovalejších židovských památek v západočeském kraji, původem z roku 1781. Známou se stala díky působení rabína Isaka Mayera Weise-Wise, jež byl zakladatelem reformního judaismu v Americe. Dnes je zde zřízeno Ekocentrum, které se zaměřuje na výchovu v oblasti ochrany přírody, pořádání různých kulturních akcí, výstav a besed pro veřejnost.