Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kutná Hora

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Grunta
Novorománská trojlodní bazilika je jedním z vůbec největších chrámů českého venkova. Stojí na místě původní gotické stavby, která zde byla doložena již ve 14. století. Kostel byl přestavěn v letech 1815–18, po roce 1900 byl zbořen. Dnešní chrám byl vybudován v letech 1905–08 podle návrhu Rudolfa Vomáčky kolínským stavitelem J. Sklenářem. Stavba je pojatá jako idealizovaná varianta románského chrámu. Současně s ní byla vybudována márnice a ohradní zeď, jejíž vstupní brána v sobě již nese prvky secese. Výrazně secesně je pojat umělecky neobyčejně hodnotný interiér kostela, jehož hlavním dekorativním prvkem je výmalba, která prostor sceluje. Jejím autorem je František Urban. Jedná se o stylizovaně pojatou secesní malbu, ovlivněnou tvorbou Alfonse Muchy.