Informační středisko Rokyta

Informační středisko Rokyta

Stálá expozice informačního střediska je zaměřena na historii a osídlení horní Šumavy, především však na lesní hospodaření a plavení dřeva.

Množství unikátních exponátů a fotografií dokumentuje život a práci související se zmíněnými činnostmi. Máme tak možnost dozvědět se zajímavé informace o historii tohoto území a získat nové poznatky o životě našich předků.

V expozici naleznete modely voru a plavebního kanálu, původní historické nářadí a řadu dobových fotografií.

Provozní doba
http://www.npsumava.cz/cz/1091/9958/clanek/

Kontakty
Tel.: 376 599 009
E-mail: isrokyta@npsumava.cz

http://www.npsumava.cz/cz/1101/sekce/is-rokyta/