Nouzové nocoviště Modrava

Nouzové nocoviště Modrava
Nouzová nocoviště nabízejí pomoc turistům, kteří prochází Šumavu především po páteřní, červené turisticky značené trase, vedené v blízkosti státní hranice od Nové Pece až po Železnou Rudu.

Vymezený ohraničený prostor je určen pro legální nouzové přespání na území Národního parku Šumava za předem stanovených podmínek.

"Přenocuj a jdi dál"

Provozní řád nouzových nocovišť
Místo využijte pouze na jednu noc
Nerozdělávejte oheň
Veškerý odpad odneste s sebou
Dodržujte klid
Celoroční provoz od 18.00 do 9.00 hodin

http://www.npsumava.cz/cz/1336/sekce/nouzova-nocoviste/