Lesopark Bažantnice Kladno

Lesopark Bažantnice
V Bažantnici
272 01 Kladno

http://www.kladenskefedrovani.cz/

Lesopark Bažantnice leží na jihovýchodním okraji Kladna mezi kročehlavským sídlištěm a obcí Hřebeč.
V parku se nachází revitalizovaný rybník s možností lovu ryb na základě povolení. V části nad rybníkem je dětská herní sestava a kolem rybníka odpočinkové lavičky. Přes romantický potůček vedoucí k rybníku jsou v různých částech lesoparku umístěny dřevěné můstky. Na lesopark v jeho východní části volně navazuje nově zrekonstruované letní koupaliště Bažantnice.
Územím prochází cyklotrasa č. 0017, tzv. kladenský okruh a na jeho jižním okraji i cyklostezka č. 0018 z Okoře do Družce.