Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
Galerie Jiřího Jílka je nekomerční galerie, v jejíchž prostorách od roku 1993 probíhá každý měsíc jedna autorská výstava, zároveň je zde umístěna stálá expozice soch, obrazů a kreseb Jiřího Jílka.

Galerie se nachází v Šumperku, v Sadech 1. máje, v přízemí pod Penzionem G. Zřizovatelem je Město Šumperk, provozo-vatelem je Dům kultury. Kurátorem galerie je Miroslav Koval.

Galerie je přístupná denně od 13 do 18 hod., na zazvonění v recepci Penzionu G.

Provoz galerie je podporován grantem Ministerstva kultury ČR.

Kontakt
Miroslav Koval
788 16 Sobotín 154
mobil: 608 441 929
pevná linka: 583 237 123
e-mail: kovalovi@gmail.com

Provozovatel galerie
Dům kultury s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk
http://www.dksumperk.cz/

http://www.galerie-sumperk.cz/