Vodní nádrž Dlouhé stráně - dolní

Vodní nádrž Dlouhé stráně - dolní
Kouty nad Desnou

Dolní nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.