Lorenzova huť

Lorenzova huť

Bývalá dřevouhelná pec na výrobu železa. Tato pec je poslední památkou na zdejší železářsku oblast.