Přírodní památka Černé jezero, Zlaté Hory

Černé jezero
Černé jezero je přírodní památka ev. č. 2131 nacházející se asi 3 km jižně od města Zlaté Hory v okrese Jeseník. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Původní nařízení OÚ Jeseník o vyhlášení přírodní památky Černé jezero zrušeno nařízením Olomouckého kraje 3/2012 z 20. března 2012.

Důvodem ochrany je uchování unikátního biotopu, na který je vázán výskyt zvláště chráněného čolka karpatského.

Přispěvatelé Wikipedie, „Černé jezero (přírodní památka),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cern%C3%A9_jezero_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)&oldid=15635380 (získáno 19. 07. 2018).

Autor: BíláVrána – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44275067