Zlatokopecký skanzen, Zlaté Hory

Zlatokopecký skanzen - Zlatorudné mlýny

Při cestě ze Zlatých Hor do Ondřejovic, leží malebné Údolí Ztracených štol. Říčka Olešnice zde opouští úzce zaříznutý úsek údolí a po miliony let ukládá zlato do náplavů. Zdejší rýžoviště byla těžena povrchově i hlubinně, tzv. měkkým dolováním. Pravý břeh Olešnice je poset pinkami, obvaly i odvaly. Je protkán nespočetnými kanály pro přívod vody do rýžovišť. Hlavní přívodní kanál je stále v provozu. Geologové v těchto místech prokázali vysoké obsahy zlata s opětovným nabohacováním. V hloubce cca 5 m bylo průzkumnou šachticí odhaleno vydřevené důlní dílo, zřejmě jedna ze ztracených štol, ukrývajících zlatonosné žíly. Spekuluje se i o provázání ztracených štol s 6 km dlouhou štolou Tří králů, ústící ve vzdálených polských Glucholazích a prokazatelně pokračuje až za zlatohorské nádraží.

V současné době je v tomto romantickém údolí vybudována replika středověkých hornických mlýnů s naučnou stezkou "Údolí ztracených štol". V mlýnici Vám bude předvedeno drcení zlaté rudy a při troše štěstí si kousíček zlata můžete odnést domů. Oba dřevěné stroje, zhotovené podle dobových nákresů, jsou poháněny vodními koly, která čerpají energii z původního kanálu. Horský ráz údolí a postavení vodních kol v kaskádě kolmo ke svahu vytvářejí čarokrásné zákoutí. Jako by se zde opravdu čas zastavil. Naučná stezka vás přivede i k místu, "kde voda teče do kopce." Optický klam je na místě tak silný, že pozorovatel jen stěží pochopí umění dávných zlatokopů.

Naučná stezka v okolí Zlatorudných mlýnů vás seznámí o původu a způsobu zpracování zlata. Nahlédnete na místa, kde středověcí kovkopové razili šachty do skal. A snad se vám podaří spatřit bájného pastýře. Ten občas sestupuje z rejvízských hvozdů, aby obhlédl, zdali člověk nakládá s přírodou uvážlivě.

Tavící pec
Funkční replika tavící pece je situována v jižní části zlatokopeckého skanzenu pod Zlatorudnými mlýny. Objekt tvoří dvě části. Venkovní krytá část je tavírna a ve vnitřní části se nachází pracovní síň s měchy a sklad. Měchy jsou vyrobeny z kůže a dřevěných prvků. Pomocí lidské síly vháněly tyto měchy vzduch do tavící pece. Skladové prostory sloužily většinou pro dřevěné uhlí, kterým se v peci topilo. Do tavící pece se právě od mlýnů převážela podrcená ruda, aby se tepelnou úpravou a pomocí chemických procesů oddělily anorganické látky od zlata.

Provozní doba:
květen - srpen
PO - NE 10:00 - 17:00

září - říjen
ÚT - NE 10:00 - 16:00

listopad (jen za dobrého počasí)
SO, NE 10:00 - 15:00

Poslední prohlídka je 30 min. před zavírací dobou.

Vstupné do skanzenu:
dospělí - 50 Kč
děti od 6 do 15 let - 30 Kč
děti do 6 let v doprovodu pedagoga - 30 Kč
děti do 6 let v doprovodu rodičů - zdarma

Průvodce mlýnů
Karel Kozluk
Telefon: +420 721 930 684

http://www.zlatehory.cz/hornicky-skanzen-zlatorudne-mlyny/d-305555/p1=36170