Kaple svatého Rocha, Zlaté Hory

Kaple svatého Rocha, Zlaté Hory
Kaple svatého Rocha je malá kaple na stejnojmenném kopci nad Zlatými Horami, je chráněna jako kulturní památka České republiky.[1] Byla postavena na počest patrona proti moru sv. Rocha na v 17. století. Kolem kaple vede zelená turistická trasa, po které je možné dále pokračovat na Biskupskou kupu. Ke kapli vede křížová cesta, která je v současnosti velmi poničená.

Historie
Kaple byla financována z veřejné sbírky, která začala v roce 1634. Se stavbou se však začalo až v roce 1661, kvůli vpádům švédských vojsk. Dokončena byla v roce 1666 a v tomtéž roce byla také vysvěcena. Ve 2. pol. 18. století byla po požáru rozšířena.

Současnost
V roce 2008 byla provedena rekonstrukce střechy. V rámci takzvaných Zlatých dnů se od roku 1994 na louce za kaplí pořádá rekonstrukce bitvy mezi pruskými rakouskými vojáky z konce 18. století, které se účastní jak české kluby vojenské historie (například místní Zlatohorská garda), tak i podobná uskupení z Polska.

Přispěvatelé Wikipedie, „Kaple svatého Rocha (Zlaté Hory),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaple_svat%C3%A9ho_Rocha_(Zlat%C3%A9_Hory)&oldid=15545042 (získáno 19. 07. 2018).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Rocha_(Zlat%C3%A9_Hory)#/media/File:Kaple_sv._Rocha_Zlat%C3%A9_Hory.JPG