Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník

Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací, zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé muzejní expozice. Mimo to má muzeum stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

Stálé expozice
expozice Spirála času Země
expozice čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. století
expozice fauny a flory Jesenicka
expozice Vincenz Priessnitz
expozice historie a archeologie Jesenicka

OTEVÍRACÍ DOBA:
2.1. - 30.6.
Úterý-neděle 9.00-17.00

1.7. - 31.8.
Pondělí-neděle 9.00-17.00

1.9. - 31.12.
Úterý-neděle 9.00-17.00

Vstupné
http://www.muzeum.jesenik.net/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-400027

Kontakt
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.
Zámecké náměstí 1
790 01 Jeseník

muzeum@jesenik.net
(+420) 584 401 070

http://www.muzeum.jesenik.net/