Vyhlídka Jelení skok

Vyhlídka Jelení skok

Poloha: skalní suk u Jeleního skoku západně nad centrem Karlových Varů
Nadmořská výška: 472 m
Období výstavby: 1804
Oficiální zpřístupnění: 1804

Přístup k vyhlídce

Přístup č. 1: Na vyhlídku můžete vystoupat po lesních cestičkách a kamenných schodech kolem sošky kamzíka přímo z centra Karlových Varů od Vřídla.

Přístup č. 2: Snazší cestou bude nechat se vyvézt lanovou dráhou Diana od GH Pupp do mezistanice Jelení skok a příjemnou pěšinou kolem sanatoria Myslivna sejít přes Petrovu výšinu až k vyhlídce.
Historie objektu

Patrně nejstarší vyhlídkovou stavbou v lázeňském městě je dřevěný altánek na skalním suku u Jeleního skoku přímo nad centrem Karlových Varů. Altán zde nechal postavit v roce 1804 karlovarský rodák, bohatý vídeňský obchodník Mayer, podle něhož se nazývá rovněž Mayerův gloriet.

http://www.karlovyvary.cz/cs/vyhlidka-jeleni-skok/