Penzion 14, Hostinné

Penzion 14, Hostinné
Penzion č.p. 14 v ulici Dr. E. Votočka je umístěn v  centru města Hostinné v polovině ulice vedoucí směrem z náměstí. Jedná se o dvoupatrový měšťanský dům chodbového typu s podloubím, který je uspořádán na principu gotické parcelace. Většina domů v této části města pochází z období renesance s postupnými přestavbami v 19. a 20. století. Dům je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR a vykazuje přítomnost cenných až unikátních dokladů historického vývoje. Po odsunu sudetských Němců začal dům značně chátrat. Stav, ve kterém ho dnešní majitelé v roce 2004 zakoupili, byl havarijní – propadlá střecha, dům plný vody a dřevomorky. Základem úspěšné rekonstrukce domu byla správná volba architekta. Jednoznačným kandidátem byl dlouholetý  přítel investora pan doc. Ing. arch. Roman Koucký – jeden z nejnadanějších tvůrců české architektonické scény, který svou kompetenci již několikrát dokázal pracemi, jejichž společným jmenovatelem je vysoce vyvinutý smysl pro konstruktivní minimalismus, tj. pro dosažení maximálních výsledků minimálními prostředky. Roman Koucký je jedním z mála současných architektů, pro něž geometrie a klasická nauka o proporcích není pouhou zaprášenou kategorií dějin, nýbrž živým a účinným nástrojem současné architektonické praxe. Propojením polohy podkrkonošského města Hostinné, historické budovy a stylu zmíněného architekta se nabízí příležitost ke strávení hezkých chvil v Penzionu 14.

Kontakt
Penzion 14
Dr. E. Votočka 14
543 71 HOSTINNÉ

tel. +420 733 714 110
email: 14penzion@seznam.cz

http://www.penzion14.cz/