Most přes Zdobnici, Vamberk

Most přes Zdobnici
Vamberk

Most zařazený na seznamu kulturních památek.