Dřevěný kostel sv. Panny Marie, Broumov

DŘEVĚNÝ HŘBITOVNÍ KOSTEL PANNY MARIE, Broumov
Hřbitovní kostel Panny Marie nazývaný též jako "U naší milé paní" nebo "U Panny Marie pod lipami" představuje jednu z nejstarších celodřevěných sakrálních památek ve Střední Evropě. Kostel je zasvěcen Panně Marii a je výjimečný nejen svým stářím (potvrzují písemnosti z roku 1383), ale i technikou stavby, na kterou nebyl použit jediný hřebík. Dnešní dochovaná stavba má gotické prvky a byla postavena benediktinskou vrchností v roce 1449 jako hřbitovní kostel. Interiér kostela je zajímavý hlavně z hlediska umělecko-řemeslného, především nástěnnými malbami. Na ochozu kostela jsou opřené dřevěné desky s kronikářskými záznamy, které obsahují záznamy o vážných událostech jako povodně, mor či požáry, ale i zajímavosti, jako například přemnožení kobylek v roce 1542 nebo sražení kostelní věžičky vichrem v roce 1550. Dále jsou zde umístěny staré renesanční a empírové náhrobky ze zrušených hrobů.

Kontakt
Křinická ulice, 550 01 Broumov

+420 491 522 171
klaster@broumovsko.cz

https://www.klaster-broumov.cz/cs/hrbitovni-kostel