Park Alejka, Broumov

Park Alejka
Broumov

Pod městskými hradbami, které jsou do dnešní doby částečně stále zachovány, se nachází nejstarší veřejný park v Broumově. Jeho historie sahá do 19. století, kdy zde bylo v letech 1814 - 1815 vysazeno první stromořadí, které ve svých pamětech zmiňuje Alois Jirásek. V letech 2007 - 2010 prošla "Alejka" moderní obnovou, byla zde znovu vysazena jirovcová alej. V současnosti zde najdete dětské hřiště, mnoho laviček lákajících k příjemnému odpočinku a několik lávek přes Liščí potok. Můžete zde využít originálního informačního systému s plánkem, nebo se odsud  také dostanete do hotelového, congress a wellness centra VEBA.
Park Alejka poskytuje příjemné prostředí pro trávení volného času obyvatelům města i jeho návštěvníkům.

https://broumov.net/priroda/d-1220/p1=1212