Muzeum Broumovska, Broumov

Muzeum Broumovska, Broumov
Zařízení, které zajišťuje regionální muzejní a vlastivědnou činnost tím, že shromažďuje, odborně spravuje, vědeckými metodami zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje předměty muzejní hodnoty – hmotné doklady k vývoji přírody a společnosti na Broumovsku. Dále se cíleně snaží podnítit v lidech zájem o historii a vědomí jedinečnosti našeho regionu. Muzeum vytváří a zpřístupňuje základní expozici, pořádá výstavy z vlastních, nebo zapůjčených sbírek, nebo výstavy výtvarného umění zejména se vztahem k regionu Broumovska. Své sbírky zpřístupňuje vědeckým pracovníkům a poskytuje odbornou pomoc badatelům. Pracovníci muzea provádí výzkum a dokumentaci v rámci regionu jak samostatně, tak i ve spolupráci s jinými ústavy a odborníky.

Kontakt
Muzeum Broumovska
Klášter 1
550 01 Broumov 1

491 522 185
broumov.muzeum@worldonline.cz

https://broumov-mesto.cz/muzeum-broumovska/os-1011

Foto muzea Broumovska: Jan Flieger