Informační centrum Broumov

Informační centrum Broumov
Turistické informační centrum Broumovska je charakterizováno jako zařízení, jehož hlavní náplní je shromažďování a bezplatné poskytování komplexních informací (nejen turistických) a je důležitým článkem propagace města i celého regionu.

Kontakt
Mírové náměstí 105
550 01 Broumov

info@broumov-mesto.cz
491 524 168

https://www.broumov-mesto.cz/informacni%2Dcentrum/d-3235/p1=3415