Hrad Soběslav

Hrad Soběslav
Gotický hrad byl založen ve 14. století Jindřichem z Rožmberka jako součást městského opevnění a původně byl obehnán hradbami. Soužil jako sídlo purkrabího a v průběhu husitských válek byl dvakrát vypálen. Tehdy byla zničena jeho původní podoba. V 17. století byl upraven na sýpku a později na pivovar. Dodnes se dochovala okrouhlá věž Hláska z doby kolem roku 1510 a malé zbytky hradního opevnění. V jižní části hradu se nachází kulturní dům, v severním křídle je umístěna knihovna.
http://www.musobeslav.cz/mesto-sobeslav/dokoncene-projekty/hrad-sobeslav/