Poutní kostel Klokoty, Tábor

Poutní kostel Klokoty, Tábor
Slavný husitský vojevůdce sehrál důležitou roli v budování města i při vzestupu moci a slávy husitského Tábora.

Žižka přišel na Tábor v době, kdy se začaly vyměřovat ulice a náměstí a kdy vznikaly základy hradeb i domů prvních měšťanů. Tehdy však již měl za sebou první slavné vítězství a pokořit nepřítele se mu podařilo ještě v řadě velkých bitev, takže zůstal až do své smrti (v roce 1424) neporažen. Ačkoli nakonec z Tábora odešel, položil základy organizaci života města a zejména táborských polních vojsk.

V době probuzeného národního vědomí na konci 19. století se městská rada rozhodla uctít Žižkovu památku vztyčením jeho sochy na náměstí. Původní bronzový projekt vypracovaný tehdy začínajícím slavným sochařem J. V. Myslbekem se nezdařil. Zanedlouho po svém odhalení v roce 1877 musela být socha kvůli vadě použitého materiálu snešena. Později ji nahradila pískovcová socha, kterou roku 1884 zhotovil Josef Strachovský. Na podstavci pomníku jsou vyznačena místa Žižkových vítězných bitev. Nápis na pomníku navrhl velký český historik a výborný znalec husitské epochy František Palacký.

Při pohledu z Kotnova na severozápad se před námi otevře malebná scenérie řeky Lužnice, jejíž proud se hlubokým zalesněným kaňonem ubírá směrem k Bechyni. Na vršku nad zákrutem řeky se skví impozantní stavba poutního chrámu v Klokotech.

Byla založena kolem roku 1700 v místě bývalého gotického kostelíka a za přispění bohatých mecenášů z významných šlechtických rodů i z řad táborských obchodníků budována bezmála třicet let. Samotný kostel, jehož projekt si vzal za vzor patrně dílo jednoho z nejtalentovanějších architektů své doby, Jana Santiniho, se podařilo dokončit již v roce 1714. Postupně ke kostelu přibyly ještě ambity a kaple, až vznikl neobyčejně působivý stavební soubor s půdorysem přibližně ve tvaru dvojitého kříže.

Krásu umělecky vysoce hodnotné barokní stavby podtrhuje její sepětí s okolní přírodou. Jedna z nejcennějších kulturních památek v regionu tak právem snese srovnání s největšími skvosty architektury evropského baroka. Klokoty představují také cíl oblíbených vycházek. Z Kotnova přes Holečkovy sady, pojmenované na počest významného spisovatele a překladatele Josefa Holečka (1853-1929), který v Táboře studoval, sem vede křížová cesta. Poutní kostel stále slouží i původnímu účelu, neboť vždy na konci léta se zde konají bohoslužby za účasti velkého počtu návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí.

Od května do října je kostel otevřený každý víkend, v sobotu od 10 do 17 hodin a v neděli od 11 do 17 hodin. Přítomen je průvodce připravený provést návštěvníky. Skupinové prohlídky lze rezervovat na níže uvedeném e-mailu nebo telefonicky.

V roce 2018 byl poutní areál v Klokotech zařazen do seznamu národních kulturních památek.

https://www.visittabor.eu/poutni-kostel-klokoty

Kontakt
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty,
Staroklokotská 1, Tábor 390 03

e-mail: klokotypoutni@centrum.cz
tel.: +420 381 232 584, +420 730 572 937 (731 402 906)

https://www.klokoty.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy