Poutní kostel Klokoty Tábor

Poutní kostel Klokoty
Staroklokotská 1
390 03 Tábor, Klokoty
klokotyomi@volny.cz

Tel.: +420 381 232 584

http://www.volny.cz/faratabor/

Při pohledu z Kotnova na severozápad se před námi otevře malebná scenérie řeky Lužnice, jejíž proud se hlubokým zalesněným kaňonem ubírá směrem k Bechyni. Na vršku nad zákrutem řeky se skví impozantní stavba poutního chrámu v Klokotech.
 
Byla založena kolem roku 1700 v místě bývalého gotického kostelíka a za přispění bohatých mecenášů z významných šlechtických rodů i z řad táborských obchodníků budována bezmála třicet let. Samotný kostel, jehož projekt si vzal za vzor patrně dílo jednoho z nejtalentovanějších architektů své doby, Jana Santiniho, se podařilo dokončit již v roce 1714. Postupně ke kostelu přibyly ještě ambity a kaple, až vznikl neobyčejně působivý stavební soubor s půdorysem přibližně ve tvaru dvojitého kříže. Krásu umělecky vysoce hodnotné barokní stavby podtrhuje její sepětí s okolní přírodou. Jedna z nejcennějších kulturních památek v regionu tak právem snese srovnání s největšími skvosty architektury evropského baroka. Klokoty představují také cíl oblíbených vycházek. Z Kotnova přes Holečkovy sady, pojmenované na počest významného spisovatele a překladatele Josefa Holečka (1853-1929), který v Táboře studoval, sem vede křížová cesta. Poutní kostel stále slouží i původnímu účelu, neboť vždy na konci léta se zde konají bohoslužby za účasti velkého počtu návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí.

Text:© PhDr. Zdeněk Vybíral, PhD.

Od května do září je každý víkend otevřený kostel a přítomný průvodce připravený provést návštěvníky.
So 10-17
Ne 10-17

Prohlídky v českém, slovenském, polském, ruském, španělském, francouzském, anglickém, popř. v německém jazyce.

Prohlídky s průvodcem mimo uvedenou dobu pouze po domluvě na
tel. +420 607 067 875

Administrátor farnosti:
P. Pavel Zahradníček, OMI

tel.: +420 731 402 651


Kaplan na Klokotech:
P. Karl Zaiser, OMI

tel.: +420 731 402 860

Diecézní ředitel PMD:
P. Marek Adamczuk, OMI,

tel.: +420 736 680 784


Pastorační asistent:
Janka Pecherová

telefon: +420 723 331 951
                                      
Mgr. Hana Koukalová,
 
telefon: +420 603 224 665

Otevírací hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00 (mše svatá 17:00)
Úterý: 8:00 - 17:00 (mše svatá 17:00)
Středa: 8:00 - 17:00 (mše svatá 17:00)
Čtvrtek: 8:00 - 17:00 (mše svatá 17:00)
Pátek: 8:00 - 17:00 (mše svatá 17:00)
Sobota: 8:00 - 17:00 (mše svatá 17:00)
Neděle: 8:00 - 17:00 (mše svatá 10:00)