Expozice Táborský poklad Tábor

Expozice Táborský poklad
Hradební ul. (nádvoří hotelu Dvořák)
390 01 Tábor

Telefon: +420 602 246 818

Telefon: +420 381 215 401

E-mail: poklad@mutabor.cz

Přáli jste si někdy objevit skutečný poklad? Ten táborský si můžete prohlédnout v expozici na nádvoří hradu Kotnov, ve které jsou vystaveny čtyři tisíce stříbrných mincí z jagellonského období. Mince spolu s dalšími předměty denní potřeby byly objeveny v jednom z táborských domů v historickém centru.
 
Dům, který po staletí ukrýval poklady
Při generální rekonstrukci domu čp. 308 byl v táborské Svatošově ulici v roce 2001 prováděn archeologický výzkum. Kromě dohledů a terénní dokumentace byly provedeny tři záchranné akce, které přinesly nové poznatky o stavebně-historickém vývoji domu i o životě v něm od sklonku středověku až do 17. století. Zachované nálezové situace i získané soubory hmotné kultury umožnily učinit si konkrétnější představu nejen o podobě domu a domácím vybavení táborských měšťanů na konci středověku a začátku novověku, ale některé z nich zasahují i do obecnější problematiky dobové výroby, obchodu a řemesla, společenského dění, výkonu úřednické moci, životního stylu apod.

Protože všechny tři archeologické nálezy představují výjimečnou možnost nahlédnout do několik set let vzdálené historie a tak alespoň částečně přiblížit život, práci i myšlení táborských měšťanů před mnoha staletími, rozhodli jsme se je široké veřejnosti zpřístupnit formou trvalé výstavy, nazvané Táborský poklad.
Ta se nejprve zabývá dějinami domu čp. 308 a objevy, které patří do doby před jeho zánikem požárem v roce 1525. S touto katastrofou souvisí i nález mincovního depotu, který patří svým počtem, kvalitou i dobře zachovaným místem úkrytu k nejvýznamnějším mincovním nálezům z jagellonského období na našem území. Na závěr nahlédneme do domu městského písaře Václava Churáňka, který v čp. 308 bydlel na přelomu 16. a 17. století. Z této doby se zachoval rozsáhlý soubor domovního inventáře, vypovídající nejen o zásobování, vybavení kuchyně, způsobu stolování, ale i o profesi majitele a jeho společenských stycích.

Výstavu odborně, ekonomicky a technicky zajišťují a garantují:

Město Tábor, Husitské muzeum v Táboře, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Firma Karel Dvořák Tábor

Autor výstavy: Doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., spoluatorství na numismatické části výstavy: PhDr. Jiří Chvojka, architektonické řešení: ing. arch. Jan Hubička a Eva Hubičková, koordinace: Ing. Karel Hotový, odbor rozvoje MÚ Tábor (vedoucí odboru)

Výstava je realizována v rámci projektu Města Tábor "Výlet do středověku aneb Jak se dříve žilo". Nedílnou součástí projektu je monografická publikace, nazvaná Táborský poklad (Archeologický výzkum v domě čp. 308), která bude vydána v průběhu roku 2006. Jejími autory jsou Rudolf Krajíc a Jiří Chvojka.

Zpracováno podle dokumentace doc. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc.

Otevírací doba:
květen - září
denně   9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

říjen - duben 
pondělí - sobota  10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

Vstupné:
dospělí 20 Kč
děti od 6 do 15 let
studenti do 26 let, senioři a ZTP 10 Kč
děti do 6 let a ZTP/P i jeho průvodce zdarma

Poloha:
Expozice je umístěna v budově renesanční sladovny v areálu bývalého táborského hradu (národní kulturní památky). Vstup přes dvůr Hotelu Dvořák.

Body zájmu

Tipy na trasy