Husitské muzeum a podzemní chodby Tábor

Husitské muzeum a podzemní chodby
Žižkovo náměstí 2
390 01 Tábor
email:  tabor@husitskemuzeum.cz

tel: +420 381 254 286

http://www.husitskemuzeum.cz/

Husitské muzeum se nachází na Žižkově náměstí. Můžete v něm navštívit podzemní chodby, gotický sál a nově zrekonstruovanou expozici Husité.
 
Podzemní chodby
Komplex podzemních prostor a chodeb představuje zvlášť vyhledávanou táborskou raritu. Dnes hojně navštěvovaná památka vznikala od 15. století hloubením sklepů, nazývaných "lochy", pod jednotlivými domy v historické části Tábora na Starém městě.

Mnohé ze sklepů byly postupně propojeny a vytvořily jakýsi podzemní labyrint, v němž však i při nejlepší snaze lze jen stěží zabloudit. Přesto některé ze sklepních místností dosahují značných rozměrů. Často byly vyhloubeny ve dvou až třech patrech a klesaly až 16 m pod dnešní úroveň terénu. Vzhledem ke stálé a poměrně nízké teplotě i ke stálé vlhkosti sloužily sklepy k uskladnění potravin, především piva. V případě ohrožení města nepřítelem nebo velkými požáry je obyvatelé využívali také jako bezpečný úkryt. Část podzemních prostor, vinoucích se pod Žižkovým náměstím v délce 650 m, byla po druhé světové válce zpřístupněna veřejnosti.

Text: © PhDr. Zdeněk Vybíral, PhD.

!!! Od listopadu 2012 je prohlídková trasa doplněna o nová zastavení

Od listopadu se mohou návštěvníci těšit na nově pojatou prohlídku středověkým podzemím. Díky grantu Jihočeského kraje „Žijeme v památkách“ se pracovníci Husitského muzea pustili do přípravy pěti zastavení, která lidem názorně ukáží různé využití lochů. Hned na začátku prohlídkové trasy, tedy v místech pod starou radnicí, je čeká vězení pro klevetivé ženy. Dále se setkají se špižírnou, pivnicí, provizorním ubytováním v době po požáru a s horníkem hloubícím další část chodby. Oživená zákoutí jsou stylizována do doby počátku novověku, takže brambory budou návštěvníci vyhlížet marně. V mísách jsou jablka, mrkve a vajíčka, v zásobnicích obilí a hrách. Nad správností dbali pracovníci historického oddělení.
Text © Mgr. Klára Smolíková

Expozice Husité
Přízemí původní městské radnice nabízí stěžejní muzejní prezentaci Husitského muzea v Táboře – expozici věnovanou husitství, která byla pro veřejnost zpřístupněna na podzim 2010. V deseti sálech se odehrává příběh husitství, vyprávěný různými „hlasy“ a obrazy. Návštěvníka provede od kořenů husitství až po vývoj historické paměti na husitství v 19. a 20. století.

Na začátku prohlídky vtáhne do děje působivý film představující situaci před vypuknutím husitských bouří. Atmosféru se snaží navodit i další místnosti, které dané téma – prameny revoluce, husitské válečnictví, vojevůdce, hledání krále, vlastní cestou, paměť, město, ve znamení kalicha – nabízejí nejen prostřednictvím textů, obrazů a exponátů, ale i videosnímky, ozvučenými diorámaty či animovanými sekvencemi.

Děti ocení, že se s klíčovými pojmy seznámí prostřednictvím komiksových panelů. V expozici na ně čekají též tajné zásuvky a dvířka s úkoly nebo vtipné výjevy v kukátkách. Mohou si vyzkoušet, jak jim padne kroužková košile či jak se sedí na královském trůně.

Expozice Husité je bezbariérová a je možno si zapůjčit speciální průvodcovské texty v Braillově písmu pro nevidomé.
Text převzat z www.husitskemuzeum.cz.

Gotický sál
Velký sál, nazývaný též "palác", je oprávněně pokládán za historicky nejcennější veřejný interiér v Táboře. Vznikl odstraněním větší části původního druhého patra a zaklenutím vysokého prostoru dokonale zvládnutou síťovou klenbou. Tíhu klenby svedl její architekt jednak do bočních stěn haly, a jednak do dvou štíhlých vícebokých sloupů. Estetický dojem podtrhují drobné plastiky, jež zdobí konzoly a svorníky klenby. Dvě mužské hlavy na jednom ze svorníků podle tradice zobrazují Jana Žižku a Prokopa Holého, nejslavnější hejtmany táborských polních vojsk. V síni umístěný znak města byl vytvořen na základě městské pečeti udělené Táboru císařem a českým králem Zikmundem Lucemburským v roce 1437. Jde o náročnou keramickou práci, která vyžadovala nevšední řemeslnickou zručnost. V rámu znaku najdeme i plastiku Jana Husa, jedno z prvních vyobrazeních věhlasného církevního reformátora. Městský znak spolu s erbem Českého království na jednom z klenebních svorníků zdůrazňuje majestátnost prostoru. Naopak drobné pozlacené sošky, zdobící žebra klenby, ukazují, že naši předkové měli i smysl pro humor a ironii. K postavičce muže s nahou zadnicí a výmluvným gestem se váže bajka o rozhořčeném staviteli síně, který se takto chtěl pomstít táborským radním za jejich lakotu, s jakou odměňovali stavitelovo úsilí.
text: © PhDr. Zdeněk Vybíral, PhD.

Otevírací doba:
červenec - srpen
pondělí - neděle   9.00 - 18.00
(poslední prohlídka v 17.30)

duben - červen, září
pondělí - neděle   9.00 - 17.00
(poslední prohlídka v 16.30)

říjen - březen
středa - sobota   9.00 - 17.00
(poslední prohlídka v 16.30)

Vstupné:
expozice Husité
základní 60 Kč
snížené 40 Kč

středověké podzemí
základní 50 Kč
snížené 30 Kč

gotický sál
základní 20 Kč
snížené 10 Kč

vše
základní 100 Kč
snížené 60 Kč
výhodná rodinná vstupenka (2 dospělí + nejvýše 3 děti)   230 Kč

http://www.taborcz.eu/

Body zájmu

Tipy na trasy