Renesanční zámek Vimperk

Renesanční zámek Vimperk

E-mail:infocentrum@mesto.vimperk.cz
Telefon: +420 388 411 506

Založen na místě staršího hradiště zvíkovským purkrabím Purkartem z Janovic (Vrchotových) ve 2. polovině 13. století. Od konce 14. století patřil vladykům ze Sulevic; v té době již stálo pod hradem městečko. V roce 1470 držitelem proslulý válečník Václav Vlček z Čenova. Za Petra Kaplíře ze Sulevic spojeno roku 1479 městečko i hrad v jediný opevněný celek, zároveň postavena předsunutá pevnůstka Haselburg, která zajišťovala slabé místo hradu. Od roku 1494 v majetku Malovců z Chýnova (za nich přestavba hradu v zámek), v roce 1553 držitelem Jáchym z Hradce, roku 1563 Vilém z Rožmberka, v roce 1601 Volf Novohradský z Kolovrat (další přestavba), od roku 1630 Eggenberkové a 1698 Schwarzenberkové. Poslední přestavby v roce 1857, v objektu pak úřady a kasárna.

Zámek stojí na ostrohu nad údolím potoka, kterým vedla dálková cesta do Bavor. Do předhradí se vstupuje branou, rozlehlý dvůr je obklopený hospodářskými budovami ze 17. století (např. bývalý pivovar), 2 kašny. Do vlastního zámku vchod další branou se znakem (letopočet 1622), s arkýřem na krakorcích a věžičkou. Nádvoří obklopeno dvoupatrovými budovami, část přízemí s arkádami na pilířích, nad blokem budov vystupuje kaple sv. Josefa. Na nejzazším skalnatém cípu ostrohu stojí tzv. Vlčkova věž, vysoká 13 m; pochází z 2. poloviny 13. století, v 1. patře hrotitý gotický portál z 15. století, v přízemí křížová klenba sklenutá na střední sloup. Pevnůstka Haselburg stojí sv. od zámku, je obklopena hradební zdí, vpravo od vstupní brány stojí zavalitá okrouhlá věž (průměr 14 m).

Prohlídkové okruhy:
Horní zámek
Dolní zámek
Muzeum Vimperska

https://www.zamek-vimperk.eu/cs

Návštěvní doba:
25. 3.–28. 3. po, pá, so, ne 10.00–16.00
1. 4.–30. 4. so–ne 10.00–16.00
1. 5.–30. 6. út–pá 10.00–16.00
1. 5.–30. 6. so–ne 9.00–17.30
1. 7.–31. 8. út–ne 9.00–17.30
1. 9.–30. 9. út–pá 10.00–16.00
1. 9.–30. 9. so–ne 9.00–17.30
1. 10.–31. 10. so–ne 10.00–16.00

Vstupné:
Zámek
Plné    70 Kč
Snížené (děti 6-14 let, studenti 15-25 let, senioři od 65 let, držitelé průkazu ZTP od 18 let, děti do 6 let v organizovaných skupinách) 50 Kč
Rodinné (2 rodiče + max. 3 děti do 15 let) 190 Kč
Děti do 6 let, ZTP/P, držitelé některých karet a slevových průkazů (např. NPÚ, AMG, ICOM a další) zdarma

Muzeum
Plné    50 Kč
Snížené (děti 6-14 let, studenti 15-25 let, senioři od 65 let, držitelé průkazu ZTP od 18 let, děti do 6 let v organizovaných skupinách) 40 Kč
Rodinné (2 rodiče + max. 3 děti do 15 let) 140 Kč
Děti do 6 let, ZTP/P, držitelé některých karet a slevových průkazů (např. NPÚ, AMG, ICOM a další) zdarma

https://www.zamek-vimperk.eu/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne