Šmídova vyhlídka

Šmídova vyhlídka
Šmídova vyhlídka je název turisty hojně navštěvované vyhlídky v Krkonoších, asi 1 km od Medvědína.

Popis
Nachází se nad Strmou strání, při cestě z Medvědína na Zlaté návrší. Jméno vyhlídky je odvozeno od lesmistra Ludvíka Šmída (1841-1895), jenž byl zaměstnán na panství Harrachů. Z vyhlídky je možno vidět přes údolí Labe k Sedmidolí, dále pohraničí, na Vysoké kolo, Kozí hřbety a také Sněžku.

Přístup
Přístup na vyhlídku je možný po dvou turistických značkách. První je žlutá, vedoucí z Medvědína, a druhá červená z Horních Míseček. Přes vyhlídku vede také Bucharova cesta.

Přispěvatelé Wikipedie, „Šmídova vyhlídka,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0m%C3%ADdova_vyhl%C3%ADdka&oldid=15565211 (získáno 18. 06. 2019).

Body zájmu

Tipy na trasy