Restaurace Mitera, Harrachov

Restaurace Mitera
Harrachov 223
512 46  Harrachov
E-mail:recepce@hotel-mitera.cz

Telefon: +420 773 040 304

http://hotel-mitera.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy