Tříjezerní slať

Tříjezerní slať
Tříjezerní slať o rozloze 19 ha se nachází asi 2,5 km severozápadně od obce Modrava, na pomezí katastrálních území Javoří Pila a Vchynice-Tetov I. Jde o ukázku typického šumavského vrchovištního rašeliniště, na kterém se vyskytuje mnoho vzácných rostlin. 250 m dlouhá okružní naučná stezka vede kolem tří rašelinných jezírek, podle kterých dostala slať jméno. Tříjezerní slať je nejmenší z celkem tří zpřístupněných rašelinišť na české straně Šumavy, Jezerní slať i Chalupská slať mají rozlohu přes 100 ha.

Vegetace
Mezi rostliny zastupující zdejší rašeliništní flóru patří borovice bažinná, šicha oboupohlavná, bříza trpasličí a masožravá rosnatka okrouhlolistá. Kolem jezírek poletuje velké množství pestře zbarvených vážek.

Přispěvatelé Wikipedie, „Tříjezerní slať,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C5%99%C3%ADjezern%C3%AD_sla%C5%A5&oldid=15347917 (získáno 31. 10. 2017).