Hrad Veveří, Brno

Hrad Veveří
Jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů v České republice vznikal postupně během téměř osmisetleté historie. Původně zřejmě malý lovecký hrádek či pouze dvorec moravských markrabat je v pramenech poprvé připomínán roku 1213. Veveří jako opravdový kamenný hrad vzniká pravděpodobně až před polovinou 13. století. Mimo jiné jako místo královského dohledu nad osídlováním území vzhůru proti toku řeky Svratky.
Velmi výrazně byl hrad - v podstatě do dnešního rozsahu – rozšířen po polovině 14. století za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha (mladšího bratra císaře Karla IV.), který z Veveří učinil jedno ze svých hlavních sídel.

Prohlídkové okruhy:
Areál hradu Veveří
Reprezentační místnosti 1. patra Paláce (základní okruh)
Stavebně - historický vývoj hradu Veveří
Lev a orlice. Moravští Lucemburkové a jejich hrad

Návštěvní doba:
https://www.hrad-veveri.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba

Vstupné:
https://www.hrad-veveri.cz/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne

Kontakt
Státní hrad Veveří
664 71 Veverská Bítýška

+420 549 420 164
veveri@npu.cz

https://www.hrad-veveri.cz/cs