Muzeum krajky Prachatice

Muzeum krajky Prachatice
Poštovní č.p. 178
Prachatice
email: muzeumkrajky@seznam.cz

tel: +420 737 684 111

tel: +420 607 159 392

http://muzeumkrajky.euweb.cz/

Pro detailisty a obdivovatele ručně vytvářeného umění doporučujeme návštěvu Muzea krajky v centru Prachatic. Expozice muzea představují historickou evropskou a českou ručně paličkovanou krajku, užití krajky na oděvu - především lidových krojích, vystaveny jsou i historické potřeby pro paličkování.

Renesanční měšťanský dům č.p. 178 se nachází v Poštovní ulici u Velkého náměstí. Jeho vlastníkem je fyzická osoba.

Až do roku 1933 byl součástí navazujícího nárožního domu č.p. 44 a převážně tvořil jeho hospodářské, zřejmě sladovnické a skladovací zázemí. Z obecných dějin města Prachatice lze usoudit na vznik domu po roce 1544, kdy bylo rožmberskou vrchností, v rámci obnovy města po velkém požáru roku 1507, povoleno založení východního bloku náměstí. Jižní zakončení tohoto nového bloku domů tvořil právě dům č.p. 44 včetně dnešního č.p. 178.

Prvním známým majitelem domu byl k roku 1585 zámožný měšťan Jeroným Strachotínský, tehdejší městský písař. Za třicetileté války dům patřil Zikmundu Weisenregnarovi, který jej před rokem 1654 prodal Františku Ferdinandovi Winklerovi. V následujícím období dům průběžně střídal majitele. V roce 1929 jej koupila Národní jednota Pošumavská v Praze, která jej roku 1933 rozdělila a nárožní část (dnešní č.p. 44) prodala Františku a Kristině Friedovým a vedlejší část s dnešním č.p. 178 prodala Václavu a Marii Těšínským.

Průčelí domu je půdorysně zalomeno v místě mohutného předstupujícího opěrného pilíře, členěné čtyřose. Novodobé okenní výplně, dvoukřídlové, převážně členěné šestitabulkově, jsou v souladu s původním renesančním řešením odsazeny od líce fasády, okenní otvory lemují úzké šambrány provedené v malbě. Vrata i vstupní dveře novodobá. Průčelí je hladké, bez štukové i malířské výzdoby, vzhledem k původnímu hospodářskému účelu domu takové pravděpodobně bylo i v minulosti. Dominantním prvkem fasády jsou dva dodatečně přizděné opěrné pilíře (skarpy), nižší levý na společné hranici s navazujícím č.p. 44 a pravý po celé výšce průčelí mezi třetí a čtvrtou okenní osou. Průčelí nahoře ukončuje zaoblená hlavní římsa, dole s odsazením.

Přízemí domu je částečně zapuštěno pod úroveň přilehlé ulice s novodobým vstupem z ulice venkovním kamenným schodištěm v prostoru mezi skarpy. Dům je výrazně nižší oproti navazujícím budovám č.p. 44 i č.p. 113. Oproti domu č.p. 44 , jehož byl původně součástí, jsou úrovně podlaží posunuta, na přízemí č.p. 44 navazuje patro č.p. 178.

Od roku 1999 je v domě mj. Muzeum krajky, představují historickou evropskou a českou ručně paličkovanou krajku, včetně užití krajky na oděvu. Součástí expozice jsou také historické potřeby pro paličkování, kolekce kovové krajky a ukázky stolování v Čechách v letech 1900-1940. Expozice je umístěna v cenných zaklenutých prostorách, které jsou v rámci muzea přístupné veřejnosti.

http://www.prachatice.eu/