Východočeské muzeum v Pardubicích

Východočeské muzeum v Pardubicích
Sídlem Východočeského muzea v Pardubicích je od roku 1920 zámek Pardubice, který byl v roce 2010 vyhlášen národní kulturní památkou. Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj.

Expozice
Historická expozice Pardubice - příběh města
Vystavené historické dokumenty a množství unikátních exponátů pocházejících ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích přiblíží v nově vybudované expozici návštěvníkům hlavní vývojové etapy dějin Pardubic.

Archeologická expozice Proti proudu času - Pardubicko v pravěku a raném středověku
Proti proudu času - Pardubicko v pravěku a raném středověku. Při vstupu do nové archeologické expozice se vydáte na dobrodružnou cestu historií. Provede vás od nejstarších dob až po raný středověk v našem regionu.

Rytířské sály
V rytířských sálech 1. patra zámku se dochovaly cenné raně renesanční malby. Kromě maleb iluzivní architektury zaujme zejména obraz s výjevem z biblické legendy o Samsonovi a Dalile, postava Štěstěny vrtkavé nebo obraz s liturgickými motivy Zákon a milost....

Křišťálový betlém
Od října 2013 je součástí prohlídky rytířských sálů mysteriózní umělecké dílo světově uznávaného sklářského výtvarníka Jaromíra Rybáka. Monumentální, tři a půl tuny vážící plastika je emotivně působícím dílem, kterým spolu se světlem jako by prostupovala tajemnost duchovního prožitku.

Zámecká kaple
V března 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření zámecké kaple Tří králů ve východním křídle pardubického zámku. Kaple je dislokována v původně věžovitém objektu, který vyčníval do parkánového prostoru hradu. Jeho původní funkci neznáme...

Kryt civilní obrany
K nejmladším a přesto tajemným místům na pardubickém zámku patří kryt v severovýchodním rondelu zámeckých valů.

Pernštejnská děla na valech
V srpnu 2017 byly na valech pardubického zámku slavnostně odhaleny repliky děl, které zde stály v době Pernštejnů.

Příroda východního Polabí
Expozice představí návštěvníkům všechny hlavní typy prostředí a krajiny širšího okolí Pardubic. Prostřednictvím velkoformátových fotografií, dioramat, textových tabulí a zvukových záznamů seznámí s druhy živočichů i rostlin, s problematikou vývoje krajinných typů, ochrany přírody a vlivu

Expozice české sklářské tvorby
Expozice je ve svém úvodu průřezem historickou sklářskou tvorbou od 14. do počátku 20. století. Větší část je věnována vývoji fenoménu ateliérové sklářské tvorby 20. a 21. století. Jedná se o autorský design i orginální díla v podobě rozměrných plastik, která proslavila české skláře v celém světě moderního umění.

Expozice zbraní
Jednotlivé skupiny zbraní jsou představeny v řadě mnohdy unikátních exponátů, které pocházejí z Evropy, Asie i Ameriky.

Numismatická expozice a Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského

Otevírací doba
Expozice a výstavy Východočeského muzea jsou přístupné celoročně,
denně kromě pondělí, od 10 do 18 hodin

Vstupné plné/poloviční
Všechny expozice a vybrané výstavy VČM 140/70 Kč
Prohlídkový okruh Rytířské sály a kaple Tří králů 90/45 Kč
Stálé expozice 30/15 Kč
Expozice historie 70/35 Kč
Expozice archeologie 50/25 Kč
Krátkodobé výstavy podle aktuální nabídky
Prohlídkový okruh Kryt civilní obrany - na objednání 100/50 Kč
Prohlídkový okruh Zámek jako pernštejnská rezidence - na objednání 140/70 Kč
Společná vstupenka VČM a VČG - včetně Domu U Jonáše
(platí dva po sobě následující otevírací dny) 170/85 Kč
Společná vstupenka VČM a VČG - výstavy a expozice v areálu zámku (bez výstav v Domě U Jonáše), (platí dva po sobě následující otevírací dny) 150/75 Kč
Rodinné vstupné - dva dospělí a 1 - 2 děti, každé další dítě poloviční vstupné
Všechny expozice a vybrané výstavy 220 Kč
Prohlídkový okruh Rytířské sály a kaple Tří králů 150 Kč
Rodinné pasy - sleva 20% z rodinného vstupného    

Kontakt
Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 799 240
e-mail: vcm@vcm.cz

http://www.vcm.cz/