Zámek Pardubice

Zámek Pardubice
Zámek Pardubice je stále silněji vnímán jako jeden z nejcennějších klenotů příkladně obnovené palácové architektury v České republice. Svědčí o tom nejenom zájem laické veřejnosti, rovněž trvalá pozornost odborníků a prohlášení zámku národní kulturní památkou v roce 2010. Zámek Pardubice patří k nejlépe udržovaným památkám v regionu.

Prohlídkový okruh Rytířské sály a kaple Tří králů
Východočeské muzeum nabízí časované prohlídky raně renesančních rytířských sálů - Mázhausu, Vojtěchova sálu a Sloupového sálu a kaple Tří králů. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu (první v 10 h, poslední v 17 h).
Čas trvání prohlídky: cca 50 minut. Vstupné 90 Kč.
 
Prohlídkový okruh Zámek jako pernštejnská rezidence
Připravili jsme také prohlídky zámku zaměřené na architekturu a výtvarné umění. Návštěvníci s průvodcem nejprve prozkoumají stavbu zámku zvenčí a pokusí se „číst” v architektuře dvou velkých uměleckých epoch. Prostřednictvím zajímavých míst zámeckého interiéru, který reprezentoval vysoké postavení pánů z Pernštejna, nahlédnou do života našich předků. Pozdní gotiku a ranou renesanci budou mít téměř na dotek.
Prohlídka je na objednání v předstihu alespoň dva dny před termínem prohlídky na telefonním čísle 736 519 016 nebo přes e-mail brizova@vcm.cz. Rádi přivítáme skupiny alespoň pěti osob.
Čas trvání prohlídky: cca 75 minut. Vstupné 140 Kč.

Otevírací doba
Expozice a výstavy Východočeského muzea jsou přístupné celoročně,
denně kromě pondělí, od 10 do 18 hodin

Vstupné plné/poloviční
Všechny expozice a vybrané výstavy VČM 140/70 Kč
Prohlídkový okruh Rytířské sály a kaple Tří králů 90/45 Kč
Stálé expozice 30/15 Kč
Expozice historie 70/35 Kč
Expozice archeologie 50/25 Kč

Kontakt:
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
vcm@vcm.cz

http://www.vcm.cz/oteviraci-doba-a-vstupne/